Stowarzyszenie ReStart

Stowarzyszenie ReStart powstało w grudniu 2019 r. i skupia pracowników Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu, którzy poza zawodowymi obowiązkami zdecydowali się społecznie działać w obszarze szeroko pojmowanego wsparcia społecznego, opieki następczej, działalności charytatywnej, integracji i reintegracji społeczno-zawodowej, organizacji i rozwoju turystyki, krajoznawstwa, krzewienia kultury i turystyki. 

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni obywatel, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. 

Jeśli chcesz zostać członkiem Stowarzyszenia i w sposób zorganizowany działać na rzecz drugiego człowieka – skontaktuj się z nami!

Stowarzyszenie ReStart 
ul. Kaspra Adamczyka 14
47-400 Racibórz

tel. 32 415 30 03 kom. 605 045 636

NIP 6392019108
KRS 0000820104
REGON 385119688

Nr konta bankowego: 
81 1870 1045 2078 1065 4645 0001

Kontakt

ZP i SdN w Raciborzu,
ul. Kaspra Adamczyka 14,
47-400 Racibórz

Dyrektor ZP i SdN w Raciborzu:
Grzegorz Bulenda

Ikona telefonu 32 415 30 03

Wszystkie rozmowy są nagrywane