Prawa i obowiązki wychowanków

Do obowiązków wychowanka Zakładu Poprawczego w Raciborzu należy:

 1. Przestrzeganie regulaminu i rozkładu zajęć w zakładzie.
 2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i powiadamianie przełożonych o zagrożeniach dla bezpieczeństwa osób, dla porządku, środowiska, zdrowia lub mienia.
 3. Uczestniczenie w procesie resocjalizacji.
 4. Wykonywanie poleceń przełożonych.
 5. Odnoszenie się do wychowanków oraz innych osób z poszanowaniem ich godności.
 6. Dbałość o stan zdrowia i higienę osobistą.
 7. Dbałość o schludny wygląd i kulturę słowa.
 8. Utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach w których przebywa.
 9. Przekazywanie do depozytu dokumentów i przedmiotów wartościowych oraz przedmiotów, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem.
 10. Wykonywanie prac pomocniczych o charakterze porządkowym związanych z funkcjonowaniem zakładu.
 11. Uzyskiwanie zgody dyrektora zakładu na czasowe opuszczenie zakładu.
 12. Powracanie z urlopów i przepustek w terminie ustalonym przez dyrektora zakładu.

Załączniki:
 1. INFORMATOR DLA WYCHOWANKA SCHRONISKA DLA NIELETNICH (27.12.2021, 12:53) - pobrań: 211
 2. REGULAMIN KONTAKTÓW Z WYCHOWANKAMI ZPISDN (27.12.2021, 12:49) - pobrań: 208
 3. DOSTARCZANIE PACZEK WYCHOWANKOM (27.12.2021, 12:48) - pobrań: 216
 4. REGULAMIN WYCHOWANKA ZAKŁADU POPRAWCZEGO (27.12.2021, 12:45) - pobrań: 292
 5. INFORMATOR DLA WYCHOWANKA ZAKŁADU POPRAWCZEGO (27.12.2021, 12:44) - pobrań: 203
Opublikował: Andrzej Tomczyk
Publikacja dnia: 27.12.2021, 10:53
Dokument oglądany razy: 1 368
Podpisał: Andrzej Tomczyk
Dokument z dnia: 17.06.2013