Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o dostawę serwera wraz z oprogramowaniem – 30.11.2023r.

Kontakt

ZP i SdN w Raciborzu,
ul. Kaspra Adamczyka 14,
47-400 Racibórz

Dyrektor ZP i SdN w Raciborzu:
Grzegorz Bulenda

Ikona telefonu 32 415 30 03

Wszystkie rozmowy są nagrywane