COVID-19

ODWIEDZINY:

Odwiedziny wychowanków odbywają się wyłącznie w reżimie sanitarnym po uprzednim ustaleniu terminu odwiedzin z dyrektorem placówki.

KORESPONDENCJA LISTOWNA PRZYCHODZĄCA:

Listy przychodzące do wychowanków są naświetlane lampą UV w sali odwiedzin i dostarczane adresatom na drugi dzień.

PACZKI:

Paczki przychodzące do wychowanków są naświetlane lampą UV w sali odwiedzin i dostarczane adresatom po 24 godzinach od przyjęcia.

Kontakt

ZP i SdN w Raciborzu,
ul. Kaspra Adamczyka 14,
47-400 Racibórz

Dyrektor ZP i SdN w Raciborzu:
Grzegorz Bulenda

Ikona telefonu 32 415 30 03

Wszystkie rozmowy są nagrywane