Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zakład

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu

Zakład Poprawczy w Raciborzu powołany został do istnienia na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 stycznia 1951, a datą rozpoczęcia oficjalnej działalności placówki jest dzień 27 października 1951r.

Jako instytucja resocjalizacyjna istniejemy już 60 lat. Tradycja, doświadczenie i uznana pozycja wśród polskich placówek dla nieletnich zobowiązują nas do podejmowania działań i inicjatyw, które zwiększają jej skuteczność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu to miejsce nauki, pracy i wypoczynku dla około 60-80 wychowanków. Placówka działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich i Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc. Pojemność raciborskiego zakładu określono na 22 miejsca w schronisku i 44 miejsca w zakładzie poprawczym.

Do zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich trafiają młodzi ludzie, którzy po ukończeniu 13. roku życia, a przed ukończeniem lat 17. popełnili czyn karalny ( w odniesieniu do nieletnich nie używa się pojęcia przestępstwo). Sąd rodzinny wydając wyrok nie określa jak długo ma trwać pobyt w poprawczaku. Nie może on być krótszy niż pół roku i nie dłuższy niż do ukończenia 21. roku życia.

 

Redakcja strony: ZakładRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3227

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl