Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Prawa i obowiązki wychowanków

Do obowiązków wychowanka Zakładu Poprawczego w Raciborzu należy:

 • Przestrzeganie regulaminu i rozkładu zajęć w zakładzie.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i powiadamianie przełożonych o zagrożeniach dla bezpieczeństwa osób, dla porządku, środowiska, zdrowia lub mienia.
 • Uczestniczenie w procesie resocjalizacji.
 • Wykonywanie poleceń przełożonych.
 • Odnoszenie się do wychowanków oraz innych osób z poszanowaniem ich godności.
 • Dbałość o stan zdrowia i higienę osobistą.
 • Dbałość o schludny wygląd i kulturę słowa.
 • Utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach w których przebywa.
 • Przekazywanie do depozytu dokumentów i przedmiotów wartościowych oraz przedmiotów, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem.
 • Wykonywanie prac pomocniczych o charakterze porządkowym związanych z funkcjonowaniem zakładu.
 • Uzyskiwanie zgody dyrektora zakładu na czasowe opuszczenie zakładu.
 • Powracanie z urlopów i przepustek w terminie ustalonym przez dyrektora zakładu.
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Prawa i obowiązki wychowanków [ 3 ]
Regulamin wychowanka SdN Regulamin wychowanka SdN
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 401
13-06-20 13:27
Katowice IntraCOM
52KB
Regulamin wychowanka ZP -2009 po nowelizacji Regulamin wychowanka ZP -2009 po nowelizacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 491
13-06-20 13:28
Katowice IntraCOM
58KB
Drogi Wychowanku schroniska -informator.doc Drogi Wychowanku schroniska -informator.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 443
14-03-05 12:22
Tomczyk Andrzej
1.77MB

Redakcja strony: Prawa i obowiązki wychowankówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1848

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl