https://raciborz.zpisdn.gov.pl/bip/podmiot/majatek.html
Grafika : drukuj / nie drukuj

Majątek Zakładu

Stan na dzień 31.12.2012
Środki trwałe 27 014 336,78 zł
Pozostałe środki trwałe 1 623 412,12 zł
Zbiory biblioteczne 43 414,26 zł
Wartości niematerialne i prawne 10 514,71 zł
RAZEM 28 691 677,87 zł