Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Majątek Zakładu

Stan na dzień 31.12.2012
Środki trwałe 27 014 336,78 zł
Pozostałe środki trwałe 1 623 412,12 zł
Zbiory biblioteczne 43 414,26 zł
Wartości niematerialne i prawne 10 514,71 zł
RAZEM 28 691 677,87 zł

 

Redakcja strony: Majątek ZakładuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2704

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl