https://raciborz.zpisdn.gov.pl/bip/podmiot/kompetencje_i_zadania.html
Grafika : drukuj / nie drukuj

Kompetencje i zadania

Głównym celem i zadaniem zakładów poprawczych jest resocjalizacja nieletnich, zakładająca zmianę ich postaw w kierunku społecznie pożądanym oraz zapewniającym im prawidłowy rozwój osobowości, jak również kształtowanie pozytywnych zainteresowań i motywacji oraz odpowiedniego systemu wartości i przestrzegania ustalonych zasad współżycia.

Zadania te realizowane są poprzez następujące działania wychowawcze:

Oprócz wyżej wymienionych, zakłady poprawcze realizują następujące cele szczegółowe:

W toku postępowania wobec nieletnich stosuje się środki o charakterze izolacyjnym w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym lub w schronisku dla nieletnich.