Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kompetencje i zadania

Głównym celem i zadaniem zakładów poprawczych jest resocjalizacja nieletnich, zakładająca zmianę ich postaw w kierunku społecznie pożądanym oraz zapewniającym im prawidłowy rozwój osobowości, jak również kształtowanie pozytywnych zainteresowań i motywacji oraz odpowiedniego systemu wartości i przestrzegania ustalonych zasad współżycia.

Zadania te realizowane są poprzez następujące działania wychowawcze:

 • nauczanie
 • wychowanie
 • przygotowanie do zawodu
 • organizacja wolnego czasu.

Oprócz wyżej wymienionych, zakłady poprawcze realizują następujące cele szczegółowe:

 • eliminacja czynników wywołujących zaburzone stany osobowości
 • kształtowanie odpowiednich stanów osobowości poprzez likwidację negatywnych zmian wywołanych wspomnianymi wyżej czynnikami
 • utrwalenie uzyskiwanych rezultatów resocjalizacji
 • inspirowanie jednostek do samowychowania

W toku postępowania wobec nieletnich stosuje się środki o charakterze izolacyjnym w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym lub w schronisku dla nieletnich.

Redakcja strony: Kompetencje i zadaniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1990

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl