Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Działalność Zakładu

Nasza misja, czyli po co i dla kogo jesteśmy?

Nadrzędnym zadaniem zakładu poprawczego jest prowadzenie procesu resocjalizacji nieletnich, zakładającego zmianę ich postaw w kierunku społecznie pożądanym oraz zapewniających im prawidłowy rozwój osobowości; udzielanie wychowankom, rodzicom i opiekunom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz psychiatrycznej, kształtowanie pozytywnych zainteresowań i motywowania do przestrzegania ustalonych zasad współżycia społecznego. Zadania te realizowane są poprzez: nauczanie, wychowanie, opiekę, przygotowanie do zawodu I organizację wolnego czasu.

Misją schroniska dla nieletnich jest jak najpełniejsza realizacja funkcji diagnostycznej, resocjalizacyjnej i zapobiegawczej (zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania sądowego, czasowe odizolowanie nieletniego od środowiska, na szkodę którego działał) poprzez opracowanie opinii psychologiczno-pedagogicznej dla potrzeb toczącego się przed sądem postępowania, prowadzenie oddziaływań wychowawczych ukierunkowanych na rozpoczęcie procesu resocjalizacji oraz udzielanie nieletniemu, jego rodzicom, opiekunom pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz psychiatrycznej.

Naszą troską jest to, by każdy z wychowanków osiągnął sukces na miarę własnych indywidualnych możliwości i oczekiwań, wzrastając w gronie rówieśników w poszanowaniu prawdy i norm społecznych oraz szacunku dla drugiego człowieka. Cele te chcemy osiągnąć poprzez eliminację czynników wywołujących zaburzone stany osobowości, kształtowanie odpowiednich postaw poprzez likwidację negatywnych zmian wywołanych wspomnianymi wyżej czynnikami, utrwalenie uzyskiwanych rezultatów resocjalizacji, oraz inspirowanie jednostek do samodoskonalenia.

Redakcja strony: Działalność ZakładuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1959

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl