Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Dostęp do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.
Wyjątek stanowią informacje niejawne.
Prawo do informacji publicznej, zgodnie z art. 5 ustawy, podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Dostęp do informacji publicznej [ 1 ]
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 534
13-06-17 15:51
ZPiSdN Racibórz
34.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Bilanse [ 5 ]
Plan działalności KZ sprawozdanie za 2012 Plan działalności KZ sprawozdanie za 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 512
13-06-17 15:09
ZPiSdN Racibórz
20.39KB
Plan działalności KZ 2012 Plan działalności KZ 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 531
13-06-17 15:10
ZPiSdN Racibórz
19.65KB
Plan działalności KZ 2013 Plan działalności KZ 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 520
13-06-17 15:10
ZPiSdN Racibórz
24.35KB
Sprawozdanie z działalność KZ za II kwartał 2012 Sprawozdanie z działalność KZ za II kwartał 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 482
13-06-17 15:12
ZPiSdN Racibórz
19.72KB
Bilans jednostki budżetowej za 2018 rok Bilans jednostki budżetowej za 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
19-05-14 11:24
Tomczyk Andrzej
604.75KB

Redakcja strony: Dostęp do informacji publicznejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2649

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl