Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X

Kontrola zarządcza

W świetle ustawy o finansach publicznych (art. 68), kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Natomiast celem tej kontroli jest zapewnienie:
– zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami    wewnętrznymi;
– skuteczności i efektywności działania;
– wiarygodności sprawozdań;
– ochrony zasobów;
– przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
– efektywności i skuteczności przepływu informacji;
– zarządzania ryzykiem.

 

 Oświadczenie o stanie Kontroli zarządczej w 2010 roku.

 Plan działań w ramach Kontroli zarządczej w 2011 r. 

 Plan działałności w ramach Kontroli zarządczej w 2012 roku - strona 1.  

 Plan działalności w ramach Kontroli zarządczej w 2012 roku - str.2.

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W 2012 R.

 

Sprawozdanie z realizacji Planu działalności za rok 2012 - str.1

Sprawozdanie z realizacji Planu działalności za rok 2012-str.2

Sprawozdanie z realizacji Planu działalności za rok 2012-str.3

 

 

ROK 2013

REJESTR RYZYK W 2013 R.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w 2012 roku - strona 1

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w 2012 roku - strona 2.

Plan działalności Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu na rok 2013 - str.1

Plan działalności Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu na rok 2013 - str. 2

Plan działalności Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu na rok 2013 - str.3

Plan działalności Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu na rok 2013 - str.4

Plan działalności Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu na rok 2013 - str.5

Plan działalności Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu na rok 2013 - str.6

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU

 

ROK 2014

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZPISDN W RACIBORZU W 2014 R.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w 2013 r.

Plan działalności ZPiSdN w Raciborzu na rok 2014.

Rejestr ryzyk-zarządzanie ryzykiem w 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planu kontroli zarządczej w 2014 roku.

 

ROK 2015

 

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM I SCHRONISKU DLA NIELETNICH W RACIBORZU W 2014 ROKU.

PLAN DZIAŁALNOŚCI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM I SCHRONISKU DLA NIELETNICH W RACIBORZU W 2015 ROKU.

REJESTR RYZYK - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM I SCHRONISKU DLA NIELETNICH W RACIBORZU W 2015 ROKU.

REJESTR RYZYK - AKTUALIZACJA

 

ROK 2016

PLAN DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W RACIBORZU NA 2016 ROK

REJESTR RYZYKA ZIDENTYFIKOWANEGO W DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W RACIBORZU NA 2016 ROK

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM I SCHRONISKU DLA NIELETNICH W RACIBORZU W 2015 ROKU

 

ROK 2017

REJESTR RYZYKA

PLAN DZIAŁALNOŚCI ZPISDN W RACIBORZU NA 2017 ROK

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZPISDN W RACIBORZU W 2016 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W 2016 ROKU

 

 

ROK 2018

PLAN DZIAŁALNOŚCI ZPiSdN w RACIBORZU na 2018 r.

REJESTR RYZYKA 2018

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W 2017 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W 2017 ROKU

 

ROK 2019

 

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W 2018 R.

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W 2018 R- str.2.

PLAN DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W RACIBORZU W 2019 R.

REJESTR RYZYKA-ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZIDENTYFIKOWANYM W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM I SCHRONISKU DLA NIELETNICH

SPRAWOZDANIE W WYKONANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W 2018 R.