Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Raciborzu
"My wskazujemy kierunki, Ty wybierasz drogę."