Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Raciborzu
"My wskazujemy kierunki, Ty wybierasz drogę."

COVID-19

ODWIEDZINY:

Odwiedziny wychowanków odbywają się wyłącznie w reżimie sanitarnym po uprzednim ustaleniu terminu odwiedzin z dyrektorem placówki.

KORESPONDENCJA LISTOWNA PRZYCHODZĄCA:

Listy przychodzące do wychowanków są naświetlane lampą UV w sali odwiedzin i dostarczane adresatom na drugi dzień.

PACZKI:

Paczki przychodzące do wychowanków są naświetlane lampą UV w sali odwiedzin i dostarczane adresatom po 24 godzinach od przyjęcia.