Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X

Szkoły

 

Historia szkół

Historia i charakter szkolnictwa w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu są nierozerwalnie związane z tworzeniem się i funkcjonowaniem raciborskiej placówki jako miejsca resocjalizacji i reedukacji nieletnich. więcej...

 

Misja i Wizja Szkół

 

Misją szkoły jest dewiza: Uczyć i wychowywać ku przyszłości. Wszystkie działania szkoły podporządkowane są celowi określonemu w jej misji.

Wizja szkoły (model absolwenta): nasz absolwent to człowiek kompetentny, twórczy i uczciwy, znający swoją wartość, ambitny i świadomy swoich możliwości, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka, przestrzegający norm prawnych i społecznych. Osiągnięciu tego celu służą wszystkie działania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze organizowane przez szkołę, zgodnie z zapisami jej statutu.

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 16 w RACIBORZU

 

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 im. por. cc Eugeniusza Chylińskiego