Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X

Internat - działalność

Podstawowym pionem działalności resocjalizacyjnej zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich jest internat. Praca wychowawcza koncentruje się w 6-ciu grupach wychowawczych ( 4 grupy zakładowe i 2 schroniskowe ), które zajmują I i II piętro w budynku głównym. Każda grupa dysponuje zamkniętym rejonem za wyjątkiem grupy I i VI, które są zlokalizowane w jednym pawilonie. W każdej grupie znajdują się pomieszczenia przeznaczone na świetlicę, sypialnię, magazyn- szatnię, łazienkę i toaletę, a całość dopełnia duży korytarz. Pomieszczenia wyposażone są w sprzęt i urządzenia niezbędne do codziennego funkcjonowania, nauki i rekreacji. Grupy mają możliwość korzystania z łaźni, sali gimnastycznej, siłowni oraz głównej świetlicy i klubu zakładowego na dyskoteki, spotkania z rodzicami czy uroczystości grupowe.


Sypialnia grupowa, 1972 r.
Sypialnia grupowa, 1972 r.

Grupy zakładowe liczą po 12-15 wychowanków a schroniskowe po 10-12 wychowanków. Jest to ogromny postęp w stosunku do lat poprzednich, zwłaszcza tych z początku istnienia naszej placówki, gdzie liczebność grup oscylowała wokół 40-50 wychowanków. W miarę upływu czasu liczebność zakładu malała, a grup wychowawczych przybywało, co umożliwiało zmniejszenie zaludnienia grup i zmianę systemu wychowawczego.

Zgodnie z obowiązującym porządkiem dziennym praca wychowawcza z grupą dzieli się na dwie pory: poranną i popołudniowo - wieczorną.

W porze porannej, a więc między godziną 7.00- 8.00, odbywa się krótka gimnastyka, toaleta, sprzątanie rejonów grupowych, śniadanie i przygotowanie się do wyjścia do szkoły lub warsztatów szkolnych.

W porze popołudniowo - wieczornej po przybyciu ze szkoły i warsztatów poza posiłkami - obiadem i kolacją - odbywają się m.in. zajęcia sportowe, rekreacyjne, kulturalno-oświatowe, zajęcia otwarte, nauka własna, pogadanki i rozmowy indywidualne, prace porządkowe w grupie i gospodarcze na rzecz zakładu, prace użyteczne na rzecz środowiska lokalnego, rozgrywki sportowe, wyjścia do kina, na basen, do siłowni, zajęcia w zespołach zainteresowań, oglądanie wybranych programów edukacyjnych i rozrywkowych w TV, toaleta wieczorna. Dzień kończy się ciszą nocną o godz.21.30.

W niedziele i święta obowiązuje inny porządek dnia - po pobudce o godz.8.00, toalecie i śniadaniu odbywa się msza św. i odwiedziny rodziców i opiekunów. Popołudniowe zajęcia mają głównie charakter rekreacyjno-wypoczynkowy.

Podstawą organizacji pracy zajęć w internacie jest roczny plan pracy wychowawczej internatu obejmujący całokształt działalności poszczególnych grup wychowawczych.

Na przestrzeni lat różnie kształtowała się selekcja wychowanków do poszczególnych grup wychowawczych, miała i ma ona ograniczone rozmiary. Z uwagi na względy organizacyjne / mała ilość grup wychowawczych /, selekcja odbywa się według takich kryteriów jak: wiek, rozwój psychofizyczny i częściowo uwzględnia nasilenie zaburzeń w zachowaniu. Zwraca się również uwagę na stopień demoralizacji nieletniego.

W raciborskim zakładzie każda grupa wyrobiła sobie swój własny charakter i specyficzny klimat wychowawczy, co najpełniej znajduje odbicie w zachowaniu wychowanków, ich zainteresowaniach i wystroju pomieszczeń grupy. I tak na przykład grupa III jest grupą turystyczną, korzystając z własnego zakładowego transportu wychowankowie podróżują do najdalszych zakątków Polski. Grupa IV to grupa siatkarska, a V - grupa rowerowa, której wychowankowie regularnie odbywają wycieczki rowerowe po bliższej i dalszej okolicy.

Niezależnie od specjalizacji grup w internacie rozwija się bujnie życie sportowe. Organizowane były i są co roku mistrzostwa zakładu w różnych konkurencjach zarówno drużynowych i indywidualnych.

Finał spartakiady lekkoatletycznej.
Finał spartakiady lekkoatletycznej.

Sala gimnastyczna i siłownia, dobrze wyposażone w przybory i przyrządy do uprawiania gimnastyki i gier sportowych, wykorzystywane są przede wszystkim w okresie jesienno-zimowym w pełnym wymiarze godzin przez wychowanków i pracowników. W ramach współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz miejscowymi szkołami młodzież nasza korzysta przez cały rok z ich sportowych obiektów, między innymi z pełnowymiarowego, profesjonalnego boiska, krytej bieżni tartanowej, pływalni i lodowiska.


Spartakiada lekkoatletyczna, 2006 rok.
Spartakiada lekkoatletyczna, 2006 rok.

Od kilkunastu lat w kalendarzu internatu znajduje się wiele imprez sportowych o zasięgu zakładowym i ogólnomiejskim, m.in. zawody w piłce siatkowej o Puchar Dyrektora Zakładu, spartakiady - letnia i zimowa.

Nasi wychowankowie brali i biorą udział w zajęciach sportowych miejscowych klubów sportowych i z powodzeniem bronią ich barw. Do już istniejących cyklicznych imprez sportowych wprowadzono „Lekkoatletyczny Memoriał im. Andrzeja Młodego", poświęcony pamięci przedwcześnie zmarłego wychowawcy oraz organizowany przez zakład Międzynarodowy Turniej w Piłce Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Raciborza z udziałem młodzieży z zaprzyjaźnionego ośrodka z Grossefehn w Niemczech, szkoły z Czech oraz miejscowych szkół i klubów sportowych, który ma już ponaddziesięcioletnią tradycję.

W ramach współpracy z Klubem Olimpijczyka „Sokół" w Raciborzu niemal co roku nasi wychowankowie spotykają się z wybitnymi sportowcami-olimpijczykami. W spotkaniach z młodzieżą brali udział m.in. Piotr Starzyński, Maria Kwaśniewska - Maleszewska ( na zdj. ) Ryszard Wolny, Marian Sypniewski, Andrzej Supron, Marian Zieliński, Alicja Pęczak. Zakład nasz odwiedzili również Irena Szewińska i Władysław Komar.

Sukcesy sportowe notowali również nasi pracownicy, którzy w latach 80-tych odnosili znaczące sukcesy w organizowanych przez Sąd Wojewódzki w Katowicach spartakiadach.

Również na terenie Raciborza drużyna siatkówki odnosiła kilka spektakularnych sukcesów z zajęciem pierwszego miejsca w mistrzostwach Raciborza włącznie. Dobre tradycje w tej dziedzinie kontynuowane są do dziś. Drużyna siatkarzy naszego zakładu, złożona z pracowników szkoły i internatu, w Mistrzostwach Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich zajęła III miejsce w 2000 r. a miejsce II w latach 2001 - 2004 r., by w roku 2006 zdobyć tytuł najlepszej drużyny w Polsce.

Mistrzowie Polski w Piłce Siatkowej, Kcynia 2006.
Mistrzowie Polski w Piłce Siatkowej, Kcynia 2006.

W ramach zajęć sportowych, rekreacyjnych, kulturalno - oświatowych w internacie wychowanek ma możliwość czynnego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego; korzystania z boisk piłkarskich, sal gimnastycznych, krytej pływalni, krytej bieżni tartanowej; oferowany jest mu udział w wycieczkach pieszych, rowerowych i autokarowych do atrakcyjnych miejsc w całej Polsce i za granicą; udział w rozmaitych konkursach sportowych, plastycznych, literackich, muzycznych; obchodzenie świąt i ważnych rocznic narodowych; możliwość współudziału w rozwijaniu międzynarodowego partnerstwa z ośrodkiem pomocy młodzieży w niemieckim Grossefehn; częste spotkania ze znanymi i ciekawymi ludźmi. W internacie wychowanek ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji w ramach działających kół: teatralnego, sportowego, ogólnorozwojowego, dziennikarskiego ( w ramach którego wychowankowie redagują czasopismo o charakterze informacyjno - dokumentacyjnym pt. GAZETA NAPRAWCZA ), muzycznego i wielu innych.

 

Uroczystość bierzmowania z udziałem wychowanków.
Uroczystość bierzmowania z udziałem wychowanków.

Występ wychowanków z okazji Dnia Kobiet.
Występ wychowanków z okazji Dnia Kobiet.

W latach 70-tych organizowano przez kilka lat obozy nad morzem w Międzywodziu, gdzie stworzono integracyjna atmosferę wychowawczą. Wychowankowie wspólnie z pracownikami i ich rodzinami wspólnie korzystali z różnych form wypoczynku.


Wakacyjny obóz w Międzywodziu nad Morzem Bałtyckim.
Wakacyjny obóz w Międzywodziu nad Morzem Bałtyckim.

Ważnym elementem pracy wychowawczej internatu jest współpraca z wyższymi uczelniami i ich studentami, zwłaszcza o kierunku pedagogicznym. Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz wielu innych uczelni w ramach praktyk studenckich uczestniczą w organizacji czasu wolnego wychowanków, w rozmowach indywidualnych oraz organizują zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów w formie wolontariatu. Biorą wspólnie z wychowankami udział w różnych imprezach kulturalno-oświatowych, zajęciach pokazowych oraz dyskotekach w klubie zakładowym.


Dyskoteka ze studentami, podsumowanie wolontariatu, 2007.
Dyskoteka ze studentami, podsumowanie wolontariatu, 2007.

Zajęcia ze studentami z Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006 r.
Zajęcia ze studentami z Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006 r.

Duży wpływ na powodzenie pracy resocjalizacyjnej internatu ma osoba wychowawcy. Dobór kadry pedagogicznej, jej kwalifikacje zawodowe i moralne są bardzo istotne. To wychowawca podejmuje trudne zadanie przywrócenia społeczeństwu „zdrowego" człowieka z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi.