Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X

Zobacz artykuły, prace, referaty

Uwaga!!!

Zamieszczone poniżej prace stanowią własność Autorów i nie mogą być wykorzystywane do celów prywatnych lub komercyjnych bez ich wiedzy i pozwolenia. Kopiowanie, redagowanie i wykorzystywanie w innych celach publikowanych tu tekstów wymaga indywidualnej zgody ich Autora.

 

 • Andrzej Tomczyk: Formy i metody oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich w ZiSdN
 • Andrzej Tomczyk: Formy i metody oddziaływań resocjalizacyjnych w oparciu o środowisko lokalne
 • Andrzej Tomczyk: Działalność Teatrzyku Kukiełkowego BAJ
 • Andrzej Tomczyk: Film jako realizacja Ecowskiego postulatu otwartej formy.
 • Andrzej Tomczyk: Style kierowania w organizacji.
 • Andrzej Tomczyk: Alkoholizm i podstawowe uwarunkowania spożywania alkoholu.
 • Piotr Ciuruś:         Aspiracje zawodowe wychowanków zakładu poprawczego
 • Anna Potempa:    Arteterapia w procesie resocjalizacji młodzieży w ZPiSdN w Raciborzu.
 • Mariusz Frydryk:   Rozwój zainteresowań wychowanków ZPiSdN w Raciborzu.
 • Rafał Lazar:         Wybrane metody aktywizujące.
 • Izabela Dyja:       Percepcja kary śmierci przez młodzież zakładu poprawczego.
 • Sabina Sitek:       Losy życiowe nieletnich po zwolnieniu z zakładu poprawczego.
 • Marta Dzięgielewska : Rola nauczyciela-wychowawcy w procesie resocjalizacji.
 • Anna Wolny:        Rodzinne uwarunkowania niedostosowania społecznego i przestępczości młodzieży.
 • Andrzej Tomczyk: Symptomy podkultury przestępczej wśród wychowanków zakładu poprawczego.
 • Marta Czadankiewicz: Myśli samobójcze wśród wychowanków zakładu poprawczego.
 • Izabela Polaszek: Poczucie sensu życia u wychowanków zakładu poprawczego.
 • Barbara Księżyk: Używki wśród młodzieży gimnazjalnej.
 • Jarosław Staniewicz: Postawy twórcze u wychowanków zakładu poprawczego.
 • Żaneta Luber:Problemy alkoholowe rodziców jako czynnik niedostosowania społecznego nieletnich
 • Marcin Staniów: Przestępczosć nieletnich wychowanków zakładu poprawczego.
 • Sebastian Kopel: Sport i wychowanie fizyczne w resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie.
 • Grzegorz Łobos: Problemy wychowawcze w zakładzie poprawczym.
 • Jan Cwanek: Zbiór zadań o treściach poznawczych i wychowawczych z matematyki i fizyki.
 • Sylwia Kraśnicka: Twórczość literacka i artystyczna wychowanków zakładu poprawczego.
 • Grzegorz Wala: Wypalenie zawodowe pracowników zakładów poprawczych.
 •