Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X

Internat - regulamin

KRYTERIA OCEN – DZIAŁ INTERNAT

STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW

 • podporządkowanie się zarządzeniom i poleceniom kierownictwa i pracowników internatu

 • sumienność i samodzielność w wykonywaniu prac porządkowych

 • aktywny udział w zajęciach organizowanych w obrębie grupy i zakładu.

 • właściwe wykorzystanie czasu na zajęciach cyklicznych / np. nauka własna, religia /

 • chęć do podejmowania działań z własnej inicjatywy

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNIE UŻYTECZNA

 • dbałość o czystość, estetykę i wystrój wnętrz

 • współpraca koleżeńska w obrębie grupy i placówki

 • chęć niesienia pomocy i służenia radą kolegom z zespołu

 • poszanowanie sprzętów będących wyposażeniem internatu

 • czynny udział w bieżących pracach reperacyjnych, remontowych i poprawiających estetykę wnętrz

KULTURA OSOBISTA

 • dbałość o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny

 • kultura bycia i słownictwa / unikanie zachowań agresywnych, wulgaryzmów słownych

 • okazywanie szacunku nauczycielom, pozostałym pracownikom oraz wszystkim napotkanym ludziom

 • bezwzględne przestrzeganie zasad bhp