Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X

WARSZTATY SZKOLNE-DOKUMENTY WEWNĘTRZNE

KRYTERIA OCEN – DZIAŁ WARSZTATY SZKOLNE

STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW

 • aktywny udział we wszystkich zajęciach praktycznej i teoretycznej nauki zawodu

 • podporządkowanie się zarządzeniom kierownictwa i pracowników warsztatów

 • sumienność w wykonywaniu poleceń przełożonych, instruktorów i innych pracowników warsztatów

 • systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia praktycznej nauki zawodu

 • chęć do podejmowania dodatkowych zadań z własnej inicjatywy.


DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNIE UŻYTECZNA

 • dbałość o czystość i estetykę pomieszczeń warsztatowych

 • współpraca koleżeńska z grupą warsztatową

 • chęć niesienia pomocy i służenia radą kolegom z zespołu

 • działania racjonalizatorskie usprawniające proces produkcyjny ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego wykorzystania materiałów

 • poszanowanie pomocy naukowych oraz sprzętów i narzędzi będących na wyposażeniu

 • czynny udział w wykonywaniu pomocy naukowych, sprzętów wyposażenia klasopracowni i grup internatowych oraz reperacji uszkodzonych sprzętów


KULTURA OSOBISTA

 • dbałość o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny
 • kultura bycia i słownictwa / unikanie zachowań agresywnych, wulgaryzmów słownych, itp. /
 • kulturalny i otwarty stosunek do kolegów
 • okazywanie szacunku nauczycielom, pozostałym pracownikom oraz wszystkim innym napotkanym ludziom
 • bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP