Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X

Dokumenty wewnętrzne szkoły

 

 

 

 

 

 

KRYTERIA OCENY FUNKCJONOWANIA WYCHOWANKA NA TERENIE SZKOŁY

STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

 • aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły

 • dbałość o podręczniki, zeszyty i mienie szkolne

 • aktywny udział w konkursach i uroczystościach szkolnych

 • stałe i systematyczne wyrównywanie opóźnień szkolnych umożliwiających promocję do klasy programowo wyższej

 • podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora MOAS i SdN, Dyrektora szkół i Rady Pedagogicznej

 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNIE UŻYTECZNA

 • udział w pracach użytecznych na rzecz klasy, szkoły i zakładu

 • współzawodnictwo w zakresie utrzymania ładu i porządku

 • chęć niesienia pomocy i służenia radą kolegom

 • aktywny udział w konkursach i uroczystościach szkolnych

 • wykonywanie różnorodnych prac i przedmiotów użytkowo niezbędnych w pracy szkoły / gazetki, dekoracje, naprawa sprzętu, itp. /

 

KULTURA OSOBISTA

 • kultura bycia i słownictwo / unikanie zachowań agresywnych, wulgaryzmów słownych oraz zwrotów z podkultury więziennej /

 • dbałość o higienę osobistą i estetyczny wygląd zewnętrzny

 • życzliwy i otwarty stosunek do kolegów

 • okazywanie szacunku nauczycielom, wychowawcom, innym pracownikom zakładu oraz innym napotkanym ludziom poprzez społecznie akceptowane formy