Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X

Badania naukowe w ZPiSdN w Raciborzu - informacja

Raciborska placówka  jest otwarta dla studentów i pracowników naukowych, którzy, po spełnieniu określonych warunków i procedur, mogą prowadzić na jej terenie badania do celów naukowych. Na podstawie tych badań corocznie powstaje kilkanaście prac dyplomowych, magisterskich, doktorskich; wyniki badań prowadzonych wśród naszych wychowanków stanowią część najważniejszych teoretycznych opracowań dotyczących problematyki resocjalizacji na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat.

Poniżej dostępne są następujące dokumenty związane z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie w placówce badań naukowych:

- Regulamin praktyk i badań naukowych

- Wzór wniosku do Dyrektora ZPiSdN o umożliwienie przeprowadzenia badań naukowych

- Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów danych osobowych

KLAUZULA RODO DLA PROWADZĄCYCH BADANIA

 

BADANIA NAUKOWE w ZPiSdN w Raciborzu KROK PO KROKU:

Po zapoznaniu się z regulaminem i zaakceptowaniu jego treści, osoba chcąca uzyskać zgodę na przeprowadzenie badań na terenie placówki wypełnia wniosek i wysyła go na adres mailowy dyrektora placówki (g.bulenda@raciborz.zpisdn.gov.pl). We wniosku muszą zostać zawarte informacje dotyczące tematu pracy, celu i zasadności badań, przyjętych metod, technik i narzędzi badawczych, populacji badań. Do akceptacji Dyrektora musi zostać przedstawiony wzór narzędzia badawczego ( ankiety, kwestionariusza wywiadu etc.).  Do Wniosku musi zostać dołączony wypełniony przez Wnioskującego dokument ws. udzielenia zgody na korzystanie ze zbioru danych osobowych.

 Po uzyskaniu od Dyrektora pozytywnej opinii, co jest jednocześnie formalną zgodą na przeprowadzenie badań, drogą elektroniczną zostaje przesłana osobie wnioskującej informacja zwrotna, w której wyznaczony zostanie ostateczny  termin rozpoczęcia i zakończenia badań.

W dniu rozpoczęcia badań osoba je rozpoczynająca podpisuje wymagane oświadczenia dotyczące m.in. ochrony danych osobowych wychowanków, zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu praktyk i badań naukowych oraz zobowiązanie o konieczności okazania opracowanych wyników badań do wiadomości pracowników placówki.